Phone icon
+381 (0) 11 312 1309
Home icon
Bulevar Arsenija Čarnojevića 106/4a
11070 Novi Beograd

Proizvodi

Ugradnja industrijskih podova se preporučuje kada postoje srednja i velika mehanička opterećenje, kod industrijskih i proizvodnih hala, u mašinskoj, prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj industriji, kao i kod objekata gde je potrebna otpornost poda na kolski saobraćaj.

Laserski Betonski podovi

Ugradnju betona vršimo Laser scread tehnologijom koja je najsavremeniji način ugradnje betona SOMERO mašina izvlači beton preko armature a da je pri tome ne oštećuje, zahvaljujući moćnom teleskopu.

  • Prednosti izrade betonske podloge LASER SCREAD
Epoksidni i poliuretanski podovi

Epoksidni i poliuretanski podovi su vrsta industrijskih podova koji mogu zadovoljiti najrazličitije prohteve. Predviđeni su za ugradnju u proizvodnim halama različite namene, magacinske prostore, hiper markete, obrazovne i zdravstvene ustanove, za objekte raznih

Krovni sistemi na industrijskim objektima imaju višestruku ulogu. Prvenstveno moraju objektu pružiti zaštitu od svih atmosferskih uticaja. Vetar pravi jake sile uzgona odnosno potiska koje deluju na ravne i kose krovove. Opterećenja u uglovima i obodima objekta mogu biti 2 do 3

Najrasprostranjeniji način hidroizolacije u građevinarstvu je izolacija membranama. Izolacija membranama podrazumeva trake koje se na gradilište isporučuju u rolnama a trake se spajaju formiranjem međusobnih preklopa. Na taj način se dobija vodonepropusna površina teoretski

PVC Membrane

PVC krovne membrane se primjenjuju prilikom izgradnje lakih krovnih konstrukcija na industrijskim građevinama i halama i na ostalim industrijskim objektima kada se moraju primeniti jednostavna tehnička rešenja. PVC membrana zadovoljava sve zahteve standarda i

FPO Membrane
  • FPO hidroizolatorske membrane poseduju sledeće osobine
  • zadovoljavaju izuzetno visoke prohteve sigurnosti
  • veoma su dugotrajne
  • otporne na UV zrake
  • otporne su na toplotu
  • jednostavno se postavljaju
  • ekološki su
Polimercementne izolacije

POLIMERCEMENT je vodonepropusna masa na bazi specifičnog sintetičkog polimera i cementa tačno definisanog granulometrijskog i hemijskog sastava. Koristi se za sve vrste vodonepropusnih struktura koje su otporne čak i u prisustvu negativnog pritiska.

Dobijeni materijal se